logo

प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश पोखरा, नेपाल

Health Institutions Details : Baglung

Health Institutions Details : Baglung

S.NO. Municipality/Rural Municipality Health Facility Name Ward No HF In-charge Name Contact No. Health Coordinator + FP Contact No.
1 Baglung Municipality 1,2,3,4 DZH and HO Baglung RU 1 Dr. Shailendra Ram Prasad Khanal 9857620217
5 Malika HP Mahendra Prakash Sharma 9857624871
6 Laharepipal HP Surendra Shakya 9847629920
7 Mulpani HP Sangita Thapa Magar 9847786957
8 Sigana HP Sapana Nepali 9867237518
9 Tityang HP Puspadevi Adhikari 9860260615
10 Bhakunde HP Laxman Dhakal 9857657202
11 Rayendanda HP Yesoda Sapkota 9847628863
12 Amalachaur HP Durga Prasad Sharma 9857637114
13 Paiyunpata HP Sushil Paudel 9847664274
14 Narayanesthan HP Rishiram Sharma 9857637150
2 Galkot Municipality 1 Dudhilabhati HPRU Sangita Thapa Magar 9847786957 HC: Mun Raj Gaire 9847655520
2 Narenthati HP Ganesh Sunar 9857629350 Vice HC:Mera Gaire 9845144558
3,4 Hatiya HP (3,4) RU Dilu Subedi 9857640893
5,6 Harichaur PHC (5,6) RU Dr. Suzu kattel 9861182981 Dr Arun Gautam 9849823571
7,9 Malma HP (7,9) Anita Karki 9845706269
8 Kandebash HP Dil bahadur BK 9847729384
10 Pandavkhani HP Ratna Sunar/ Lale 9847743219
11 Righa HP RU Laxmi Gharti 9847668937
3 Dhorpatan Municipality 1,2,3 Burtibang PHC (1,2,3) Dr. Krishnahari Gaikhure 9841177768
4 Khunga HP Rameshowar Thakur 9805138240
5,6 Adhikarichaur HP Kalpana Gharti Magar 9867849627
7,8,9 Bovang HP Dipak Thapa 9845691062/9867765626
4 Jaimini Municipality 1 Kushmishera PHC RU 1 Gobinda P.Sharma 9847622425
2,3 Damek HP 2 Hemkamal Acharya/chhertri 9857631115
4 Sarkuwa HP RU 4 Tirtha Paudel 9867777901/9756700254
5 Binamare HP 5 Anju Sharma 9847722777
6 Arjewa HP 6 Kishor Sharma 9847719846
7 Jaidee HP 7 Jhalak Sharma 9857628784
8 Chhisti HP 8 Bidur Sharma 9841766757
9 Paiyunthanthap HP 9 Rajendra Thapa 985441581/9845442581
10 Rangkhani HP 10 Indra Acharya 9857629715
5 Kathekhola RM 1 Paalaa HP Lok Bahadur Thapa 9846586629 HC Ramchandra Lama 9847628755
2 Bhimpokhara HP Diya Chantyal 9846285110
3 Dhamja HPRU Rajendra Mahato 9847620424
4 Tangram HP Ganesh Sharma 9857623070
5,6 Bihun HP
7 Resha HP Ramchandra Lama 9847628755
8 Lekhani HP Keyar sing Thapa 9857630940
6 Tarakhola RM 1 Amarbhumi HP Sitesh Kumar Karna 9863877321 HS Chief Udit Thapa 9857622950
2 Argal HP Jayanti Roka 9867694974 Vice HC. Deepak khadka 9858077588
3 Heela HP Chandra Bagale 9847743996
4,5 Tarakhola HP Tanamati Roka 9867706183
7 Tamankhola RM 1,2 Bongadovan HP Bharat Yadev 9864101198
3,4 Taman HP Bibek Shah 9845921413
5,6 Khungkhani HP Garima Harmel 9867646704
8 Nishikhiola RM 1,2 Devisthan HP Muktinath Lohani 9857624264
3,4 Bohoragaun HP Top Bahadur Chand 9805103101
5,6 Nishi HP Juni Gharti Magar 9805233182
7 Rajkut HP Sunaulakumari Budha 9867623752/9805179652
9 Badigadh RM 1,2 Dagantung Danda HP Yan Bahadur Shrestha 9851181605
3 Sishakhani HP Bhakta Bahadur Shreesh 9867685884
4 Jaljala HP Sher Bahadur Budha 9861468892
5 Gwalichaur HPRU Sunil Kumar Gupta 9860089552
6,7 Bhimghithe HP Bipindra K.C. 9867682560
8 Ransingkiteni HP Gitendra Shahi 9744016983
9,10 Darling HP Dil Bahadur K.c. 9855085752
10 Bareng RM 1 Dhulluvaskot HP Padam Bahadur Pun 9805191688 Padam Bahadur Pun 9865061810
2 Hugdishir HP RU sashirbind kumar Patel 9849901392
3 Batakachaur HP Tika kumari Shrees 9847619649
4 Salyan HP Ramgir Raye 9866110083
5 Sukhaura HP Jeevan Nepali 9867770048