गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

स्वास्थ्य निर्देशनालय

पोखरा, नेपाल

animated national flag

Health Institutions Details : Myagdi


जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, म्याग्दी
कर्मचारी र अन्तर्गतका औषधालयहरु तथा नागरिक आरोग्य केन्द्रहरुका प्रमुखहरुको नाम र सम्पर्क नं.
क्र.स. नाम पद संस्था फोन नं. इमेल
दामोदर शर्मा कविराज निरीक्षक जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र म्याग्दी। ९८५७६२२२७३ paudeldamodar117@gmail.com 
प्रेम प्रसाद गौतम वैध निरीक्षक जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र म्याग्दी। ९८५७६३३६०५ premgayurvedmyagdi@gmail.com 
गंगादेवी शर्मा वैध निरीक्षक जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र म्याग्दी। ९८६७६३१२५२ ayurvedmyagdi@gmail.com 
सुबास चन्द्र पौडेल स.लेखापाल जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र म्याग्दी। ९८५७६४५३९९ paudelsubas555@gmail.com
मनबिर मगर का.स. जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र म्याग्दी। ९८४७६२१९०५ ayurvedmyagdi@gmail.com 
लक्ष्मण शर्मा चालिसे कविराज निरीक्षक महेन्द्र राखु आ.औ रघुगंगा गापा २ म्याग्दी। ९८५७६२४४४९ chaliselaxman08@gmail.com 
सुर्यमणी साह वैध निरीक्षक थाकदाना आ.औ अन्नपुर्ण गापा ३ म्याग्दी। ९८६७८८९७८२ suryamani.shah@gmail.com 
नर बहादुर रोका वैध  नागरिक आरोग्य केन्द्र धवलागिरी  गापा ३। ९८४३४५६२३१ 12345ramjali@gmail.com 
सागर कुमार खड्का वैध  नागरिक आरोग्य केन्द्र मालिका  गापा ६।  ९८६५६२५२२० khadkasagar837@gmail.com 
१० जमुना कुमारी थापा वैध  नागरिक आरोग्य केन्द्र मंगला  गापा २। ९८६२४७८६४५ thapajamunayoga@gmail.com 
११          

 

 

कार्यालयको नाम : स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दी
ठेगाना: म्याग्दी, बेनी
कार्यालयको फोन न.:  ०६९५२०५२५                  कार्यालय प्रमुख फोन न.:९८५७६२८८००
इमेल ठेगाना: healthofficemyagdi@gmail.com
सि.न  कर्मचारीको
नामथर
पद सेवा समुह तह।श्रेणी संकेत नं. मोवाइल नं. कार्यालयमा
हाजिरी मिति
स्थायी
ठेगाना
कैफियत
Bhuwan Thakuraathi कार्यालय प्रमुख स्वास्थ्य  हे.ई  सातौँ   9858059050 2080/05/11 Dhangadhi  कामकाज
प्रदेश समायोजन
तेज प्रसाद पौडेल लेअ लेखा    अ.छैटौँ १५९३९७ ९८५७६२४३३२ ०७९।०६।०६ जल्जला ४ पर्वत दरबन्दी
प्रदेश समायोजन
गणेश सुबेदी पनिसु स्वास्थ्य  हे.ई  पाचौँ २३३०७४ ९८५७६५५२७४ ०७७।१०।१२ जैमिनी ७ बागलुङ्ग कामकाज
प्रदेश समायोजन
दुर्गा शर्मा पहेन स्वास्थ्य  हे.ई  पाचौँ २०९३९२ ९८४७७२४३१५ ०७७।०६।२८ फलेवास १० पर्वत कामकाज
संघमा  दरबन्दी
बिरेन्द्र कुमार चौधरी कोचेसु स्वास्थ्य हेई पाचौ २१३८१४ ९८५७६७६२२२ ०७९।०६।०६ सर्लाही चन्द्रनगर ५  
नारायण जैसी खरिदार प्रशासन प्रशासन चौथो २०७१७४ ९८४७६७५४६७ ०८०।०४।१६ बेनपा ६ म्याग्दी कामकाज
संघमा  दरबन्दी
लक्ष्मीधर पौडेल कास प्रशासन प्रशासन श्रेणी विहिन १५०१६७ ######### ०७६।०५।०२ बेनपा ६ म्याग्दी   दरबन्दी
भगदत्त जैसी हसचा प्रशासन प्रशासन श्रेणी विहिन   ######### ०७५।१२।२४ कु.न.पा  १ पर्वत करार
लेक कुमारी सुबेदी कास प्रशासन प्रशासन श्रेणी विहिन   ######### ०७५।१२।२४ जलजला ७ पर्वत करार

 

अन्नपुर्ण गाउँपालिका

क्र स नाम थर संस्था पद ईमेल मोवाईल नम्बर कै
समुन्द्र बरुवाल अन्नपुर्ण गाँउपालिका जनस्वास्य निरीक्षक pabitraocean2@gmail.com ९८५७६८३८१६ स्वास्थ्य शाखा प्रमुख
बनिका गर्भुजा अन्नपुर्ण गाँउपालिका सि अनमी निरीक्षङ्क      
सुजता शर्मा दोवा स्वास्थ्य चौकी हेअ suztasapkota5@gmail.com ९८६७७४३८८४ संस्था प्रमुख
नुना गर्भुजा दोवा स्वास्थ्य चौकी सि अनमी  junagarbuja0@gmail.com ९८४७६२७८३८  
सरस्वती पाण्डे दोवा स्वास्थ्य चौकी अहेव psaraswati749@gmail.com ९८६८३५०९३७  
सविना क्षेत्री दोवा स्वास्थ्य चौकी अनमी sabinachhetri432@gmail.com ९६७७००९७८  
विना गर्वुजा दोवा स्वास्थ्य चौकी कास   ९८४७७७४७७१  
कृष्णा शर्मा तातोपानी स्वास्थ्य चौकी हेअ krsnasrma9005@gmail.com ९८०७८२००८० संस्था प्रमुख
विक्रम पुन तातोपानी स्वास्थ्य चौकी सि अहेव punbikram84@gmail.com ९८४७६४९२८३  
१० निता पुन तातोपानी स्वास्थ्य चौकी अनमी snitapun95@gmail.com ९८४७६३८३९  
११ सनम बुदुजा पुन तातोपानी स्वास्थ्य चौकी अनमी   ९८४६१९५९४९  
१२ संगिना मगराती तातोपानी स्वास्थ्य चौकी अहेव magaratisangina@gmail.com ९८४८०७०९९७  
१३ जिवन गोपाल कार्की तातोपानी स्वास्थ्य चौकी कास   ९८४७७०३९५४  
१४ रविना दर्जी दाना स्वास्थ्य चौकी हेअ smaareeka01@gmail.com ९८६९३८८२४९ संस्था प्रमुख
१५ विमला पुन दाना स्वास्थ्य चौकी सि अनमी  bimalapun53@gmail.com ९८२१३५४९४२  
१६ जानकी घर्ती मगर दाना स्वास्थ्य चौकी अहेव janakigmg@gmail.com ९८६०४८९५८८  
१७ करेश जप्रेल दाना स्वास्थ्य चौकी अहेव kareshjaprel@gmail.com ९८६९९१२८६७  
१८ अमृता पुन फगामी  दाना स्वास्थ्य चौकी अनमी pamrita757@gmail.com ९८०५२७०४६८  
१९ लक्ष्मी कुमारी पुन दाना स्वास्थ्य चौकी कास   ९८४३०६४९५०  
२० लालदेवी गर्वुजा नारच्यमङ स्वास्थ्य चौकी सिअहेव garbujalila@gmail.com ९८५६८२०७२८ संस्था प्रमुख
२१ मिठा गुरुङ्ग नारच्यमङ स्वास्थ्य चौकी अहेव gurungnuka35@gmail.com ९८५१०४०००८  
२२ उर्मिला परियार नारच्यमङ स्वास्थ्य चौकी अनमी pariyarurmila45@gmail.com ९८४१२१५६१७  
२३ रक्षा जिसी नारच्यमङ स्वास्थ्य चौकी हेअ gcraksha54@gmail.com ९८४१२५२५९९  
२४ सन्जु कुमारी राउ नारच्यमङ स्वास्थ्य चौकी अनमी sanju9844324213@gmail.com ९८४४३२४२१३  
२५ देवी पुर्जा नारच्यमङ स्वास्थ्य चौकी        
२६ जय प्रकाश महरान शिख स्वास्थ्य चौकी हेअ jpmaharan554@gmail.com ९८६२८९४१५५ संस्था प्रमुख
२७ तुल बहादुर रन्जिता शिख स्वास्थ्य चौकी सि अहेव tulbdr644@gmail.com ९८४७७०३१४४  
२८ डिलकुमारी पुन शिख स्वास्थ्य चौकी अनमी dilkumaripaija@gmail.com ९८४६२००१५७  
२९ विश्मा कुमारी क्षेत्री खिवाङ सा स्वा ई अनमी   ९८२६६३५५८९  
३० सम्झना पुन शिख स्वास्थ्य चौकी ल्याव अ punsamjhana12@gmail.com ९८६१२२८१३५  
३१ सोना थजाली पाउदार सा स्वा ई हेअ   ९८०६६३५४६८  
३२ विनिषा थापा पाउदार सा स्वा ई अनमी paijabhabin1@gmail.com ९८४११५२९८५  
३३ तनिषा नेपाली खिवाङ सा स्वा ई कास   ९८६१२०९८६३  
३४ डिल्ली रमन पुन घार स्वास्थ्य चौकी हेअ magardilliraman@gmail.com ९८४६३०१५०५ संस्था प्रमुख
३५ रन्जिता पाईजा घार स्वास्थ्य चौकी अहेव paijaranjita@gmail.com ९८६८९७२६१९  
३६ मिना नेपाली घार स्वास्थ्य चौकी अनमी minanepal51@gmail.com ९८०४१७६६८८  
३७ स्मृती कार्की घार स्वास्थ्य चौकी अहेव karkismiriti122@gmail.com ९८६१९३७०२६  
३८ मातृका प्रसाद जोशी घार स्वास्थ्य चौकी अहेव joshimatrika999@gmail.com ९८४८९००३९७  
३९ सिता कंडेल घार स्वास्थ्य चौकी अनमी   ९८६०१८८३८१  
४० मन बहादुर वरुवाल घार स्वास्थ्य चौकी कास   ९८४७७३८८१७  
४१ पुष्प कुमार यादव हिस्तान स्वास्थ्य चौकी हेअ pushpyadav100@gmail.com ९८६४०६४९२४ संस्था प्रमुख
४२ धनमाया शेरसुंजा हिस्तान स्वास्थ्य चौकी अहेव dhanapun2021@gmail.com ९८४७६०२५४१  
४३ मतिश्री गर्वुजा हिस्तान स्वास्थ्य चौकी सि अनमी  matigarbuja@gmail.com ९८६६००८६६१  
४४ सन्तु कुमारी मल्ल हिस्तान स्वास्थ्य चौकी अनमी   ९७४१७८७५६४  
४५ मदन विक  हिस्तान स्वास्थ्य चौकी अहेव madantiruwa75@gmail.com ९८६५३४५६०८  
४६ शरोज कुमार यादव हिस्तान स्वास्थ्य चौकी अहेव sarojkumary842@gmail.com ९८४७८७७४८५  
४७ भक्त वहादुर पुन हिस्तान स्वास्थ्य चौकी कास      
४८ विमला केसी राम्चे स्वास्थ्य चौकी हेअ bimala2057@gmail.com ९८६९७४८२२० संस्था प्रमुख
४९ अन्जु यादव राम्चे स्वास्थ्य चौकी अनमी yanju4u@gmail.com ९८६२९००७४१  
५० विश्णु देव मंण्डल राम्चे स्वास्थ्य चौकी अहेव   ९७४५८२२२७३  
५१ सर्वेश यादव राम्चे स्वास्थ्य चौकी अहेव   ९८४४३०५४६८  
५२ सुस्मा चौधरी राम्चे स्वास्थ्य चौकी अनमी   ९८४८४७४५९५  
५३ विनोद पुन राम्चे स्वास्थ्य चौकी कास   ९८४७७२३९१९  

 

मंगला गाउँपलिका

क्र.सं. नामथर पद तह स्थायी ठेगाना मोबाइल नं. स्थायी वा करार कैफियत
लेखनाथ रोका हे.अ. पाचौँ साहायक पाचौँ मंगला गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा ९८४८२४६८३६ स्थायी स्वास्थ्य शाखा प्रमुख
श्री राधा आचार्य अ.न.मी. साहायक चौँथो मंगला गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा ९८६९२९७००४ स्थायी (अध्यन बिदा)  
श्री माया कुमारी अधिकारी ज.स्वा.नि अधिकृत छैँटौँ कुहुँ स्वास्थ्य चौकी 9841519826 स्थायी संस्था प्रमुख
जानकी जि.सी हे.अ पाचौँ साहायक पाचौँ कुहुँ स्वास्थ्य चौकी ९८४६८९९४५७ करार   
श्री भविसरा रोका अ.न.मी. पाँचौं साहायक पाचौँ कुहुँ स्वास्थ्य चौकी 9847642533 स्थायी  
प्रतिक्षा वलि अ.हे.व. चौंथो साहायक चौँथो कुहुँ स्वास्थ्य चौकी ९८४८२५८४८० स्थायी  
श्री दुर्गा गौतम अ.न.मी. चौंथो साहायक चौँथो कुहुँ स्वास्थ्य चौकी 9867629209 करार (मातृ सुरक्षा)  
श्री उदय वानिया  का.स. पाँचौं   कुहुँ स्वास्थ्य चौकी 9867777194 स्थायी  
श्री बालकृष्ण शर्मा सि.अ.हे.व. छैंठौं अधिकृत छैँटौँ बाबियाचौर स्वास्थ्य चौकी 9847628709 स्थायी संस्था प्रमुख
१० पार्वती पन्त  अ.न.मी. साहायक चौँथो मंगला गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा ९७६२३०७७२९ स्थायी  
११ सुनिता सापकोटा हे.अ. पाचौँ साहायक पाचौँ बाबियाचौर स्वास्थ्य चौकी   करार  
१२ श्री बिष्णु खत्री अ.न.मी. पाँचौं साहायक पाचौँ बाबियाचौर स्वास्थ्य चौकी 9847774284 स्थायी  
१३ श्री कमला मल्ल अ.न.मी. चौंथो साहायक चौँथो बाबियाचौर स्वास्थ्य चौकी 9847655495 स्थायी  
१४   अ.हे.व. चौंथो साहायक चौँथो बाबियाचौर स्वास्थ्य चौकी ९८६१९१९२९९ करार  
१५ श्री खगेन्द्र भण्डारी का.स.    बाबियाचौर स्वास्थ्य चौकी 9805252181 करार  
१६ श्री नारायण दत्त सापकोटा सि.अ.हे.व. छैंठौं अधिकृत छैँटौँ बरंजा स्वास्थ्य चौकी 9857624312 स्थायी  
१७ श्री कामदेवि पुर्जा अ.न.मी. पाँचौं साहायक पाचौँ बरंजा स्वास्थ्य चौकी 9847681823 स्थायी  
१८ श्री रन्जना थापा अ.न.मी. चौंथो साहायक चौँथो बरंजा स्वास्थ्य चौकी 9867633658 स्थायी  
१९ श्री रोशन कुमार महतो अ.हे.व. चौंथो साहायक चौँथो बरंजा स्वास्थ्य चौकी ९८१९८३५१३५ स्थायी संस्था प्रमुख
२० श्री यज्ञ कुमारी घर्ती अ.न.मी. चौंथो साहायक चौँथो बरंजा स्वास्थ्य चौकी 9805151352 करार (मातृ सुरक्षा)  
२१ श्री सामना खत्रि हे.अ. पाँचौं साहायक पाचौँ बरंजा स्वास्थ्य चौकी ९८४९३९६५८२ करार  
२२ श्री गिता सापकोटा का.स.    बरंजा स्वास्थ्य चौकी 9867846341 करार  
२३ समिक्षा भट्टचन  अ.न.मी. चौंथो साहायक चौँथो अर्मन स्वास्थ्य चौकी ९८१५११२०१६० करार  
२४ श्री हिरादेवी खराल अ.न.मी. चौंथो साहायक चौँथो अर्मन स्वास्थ्य चौकी 9846525344 स्थायी  
२५ श्री सुस्मिता खड्का न्यौपाने अ.हे.व. चौंथो साहायक चौँथो अर्मन स्वास्थ्य चौकी 9847610703 स्थायी  
२६ श्री राधिका थापा कार्की अ.हे.व. चौंथो साहायक चौँथो अर्मन स्वास्थ्य चौकी 9847738667 स्थायी संस्था प्रमुख
२७ श्री माया पौडेल हे.अ. पाँचौं साहायक पाचौँ अर्मन स्वास्थ्य चौकी 9864296045 करार  
२८ श्री धना गुरुङ का.स.    अर्मन स्वास्थ्य चौकी 9805120078 करार  
२९ श्री याम प्रसाद खराल सि.अ.हे.व. छैंठौं अधिकृत छैँटौँ धारा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई, धारा 9746717421 स्थायी संस्था प्रमुख
३० श्री माया देवी खराल अ.न.मी. चौंथो साहायक चौँथो धारा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई, धारा 9806173577 करार  
३१ श्री नरमाया थापा अ.हे.व. चौंथो साहायक चौँथो खात्रुङ्गखोला सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई, खात्रुङ्गखोला 9869283961 करार संस्था प्रमुख
३२ श्री चन्द्रकलि थापा अ.न.मी. चौंथो साहायक चौँथो खात्रुङ्गखोला सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई, खात्रुङ्गखोला 9867681666 करार  
३३ श्री तारा बस्याल अ.न.मी. चौंथो साहायक चौँथो बुकेनी सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई, बुकेनी ९८२१३६३३१० करार  
३४ श्री कोपिला कडेल अ.हे.व. चौंथो साहायक चौँथो बुकेनी सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई, बुकेनी 9849151866 करार संस्था प्रमुख

बेनी नगरपालिका

सि.न. कर्मचारिको नाम थर पद कार्यरत कार्यालय श्रेणी वा तह सम्पर्क मोवाईल नं. स्थाई/ अस्थाई/ करार कैफियत
1 चन्दन सुबेदी ज.स्वा.अ बेनी नगरपालिका सातौँ 9847627548 स्थाई स्वास्थ्य शाखा प्रमुख
2 लिला कुमारी गौतम सि.अ.न.मी. नि. बेनी नगरपालिका छैटौ 9847627548 स्थाई  
3 सोमनाथ उपाध्याय सि.अ.हे.व.अ. बेनी नगरपालिका छैटौ 9847633714 स्थाई  
4 सिता  के.सी बानिया का.स. बेनी नगरपालिका   9847677450 करार  
5 होमनाथ गौतम ज.स्वा.नी रत्नेचौर स्वास्थ्य चौकी छैटौ 9847631466 स्थाई संस्था प्रमुख
6 सारदा सापकोटा सि.अ.हे.व. रत्नेचौर स्वास्थ्य चौकी पाचौ 9847785110 स्थाई  
7 सरिता देबी शर्मा सि.अ.न.मी. रत्नेचौर स्वास्थ्य चौकी पाचौ 9847650160 स्थाई  
8 रुमाकुमारी खत्री सि.अ.हे.व. रत्नेचौर स्वास्थ्य चौकी पाचौ 9841983812 स्थाई  
9 निसा शर्मा अ.न.मी रत्नेचौर स्वास्थ्य चौकी चौथो 9847663406 स्थाई  
10 चन्द्रबहादुर मल्ल सि.अ.हे.व.अ. ज्यामरुककोट स्वास्थ्य चौकी छैटौ 9847627857 स्थाई संस्था प्रमुख
11 खगराज निउरे अ.हे.व. ज्यामरुककोट स्वास्थ्य चौकी चौथो 9847624257 स्थाई  
12 करुणा थापा मगर अ.न.मी ज्यामरुककोट स्वास्थ्य चौकी चौथो 9867703677 स्थाई  
  सिला के.सि  अ.न.मी ज्यामरुककोट स्वास्थ्य चौकी चौथो   अस्थाई  
  दुर्गा आचार्य अ.न.मी. ज्यामरुककोट स्वास्थ्य चौकी चौथो 9846800545 स्थाई  
13 टिकाकुमारी शर्मा का.स. ज्यामरुककोट स्वास्थ्य चौकी   9847676511 करार  
14 तारा बुढाथोकी सि.अ.न.मी.  भकिम्ली स्वास्थ्य चौकी छैटौ 9857640357 स्थाई  
15 बिष्णु सुनार अ.हे.व. भकिम्ली स्वास्थ्य चौकी चौथो 9849050951 स्थाई संस्था प्रमुख
16 दिलकुमारी पुन अ.न.मी भकिम्ली स्वास्थ्य चौकी चौथो 9866041885 स्थाई  
17 मतिमाया पुन का.स. भकिम्ली स्वास्थ्य चौकी   9847636546 करार  
18 हरिलाल अधिकारी सि.अ.हे.व.अ. सिंगा स्वास्थ्य चौकी 6 9847649383 स्थाई संस्था प्रमुख
19 सर्मिला शर्मा अ.हे.व. सिंगा स्वास्थ्य चौकी चौथो 9867707195 स्थाई  
20 सुमित्रा थजाली सि.अ.न.मी. सिंगा स्वास्थ्य चौकी पाचौ 9847627302 स्थाई  
21 दिलकुमारी पुन सि.अ.न.मी सिंगा स्वास्थ्य चौकी पाचौ 9847642718 स्थाई  
22 सनम अर्मजा  अ.न.मी सिंगा स्वास्थ्य चौकी 4 9847732702 करार  
23 सन्ध्या खत्री का.स. सिंगा स्वास्थ्य चौकी   9844343858 करार  
24 बिष्णुमाया कुँवर सि.अ.न.मी.  पुलाचौर स्वास्थ्य चौकी छैटौ 9847151602 स्थाई संस्था प्रमुख
25 सिमाकुमारी धिमिरे अ.हे.व. पुलाचौर स्वास्थ्य चौकी चौथो 9847658220 स्थाई  
26 अमृता बि.क. सुनार अ.न.मी पुलाचौर स्वास्थ्य चौकी पाचौ 9847662125 स्थाई  
27 चाहना शर्मा  अ.हे.व. पुलाचौर स्वास्थ्य चौकी   9867771446 करार  
28 डेकबहादुर कार्की का.स. पुलाचौर स्वास्थ्य चौकी पाचौ 987716507 स्थाई  
29 सिता हमाल का.स. पुलाचौर स्वास्थ्य चौकी   9847618112 करार  
30 जमुना शर्मा सि.अ.हे.व.अ. घतान स्वास्थ्य चौकी छैटौ 9847762506 स्थाई संस्था प्रमुख
31 कल्पना ढुङ्गाना  अ.हे.व. घतान स्वास्थ्य चौकी चौथो 9857643051 स्थाई  
32 डेकमाया के.सी. अ.न.मी घतान स्वास्थ्य चौकी चौथो 9847627701 स्थाई  
33 सरस्वती चोखाल सि.अ.न.मी घतान स्वास्थ्य चौकी पाचौ 9847675002 स्थाई  
34 पुतली खत्री का.स. घतान स्वास्थ्य चौकी पाचौ 9847624278 स्थाई  
35 रामप्रसाद शर्मा ज.स्वा.नी पात्लेखेत स्वास्थ्य चौकी छैटौ 9847635460 स्थाई संस्था प्रमुख
36 सन्ध्या शर्मा अ.न.मि. पात्लेखेत स्वास्थ्य चौकी चौथो 9867681821 स्थाई  
37 टकदेबी शेरपुन्जा अ.न.मी पात्लेखेत स्वास्थ्य चौकी चौथो 9857659278 करार  
38 निलकण्ठ जैसी का.स. पात्लेखेत स्वास्थ्य चौकी   9847651459 स्थाई  
39 संगम खत्री अ.न.मी सिंगा श.स्वा.के. चौथो 9813413976 करार संस्था प्रमुख
40 गिता थापा मगर अ.हे.व. थाकनपोखरी श.स्वा.के. चौथो 9803255236 करार संस्था प्रमुख
41 प्रतिमा पौडेल अ.न.मी थाकनपोखरी श.स्वा.के. चौथो 9846917744 करार  
42 भिमा कुमारी खड्का अ.हे.व. सेतढुङ्गा श.स्वा.के. चौथो 9847741188 करार संस्था प्रमुख
43 निस्मा भण्डारी अ.हे.व. डडुवा श.स्वा.के. चौथो 9867628685 करार  
44 धुर्वप्रसाद आचार्य अ.हे.व. गलेश्वर सा.स्वा.इ. चौथो 9847727581 करार संस्था प्रमुख
45 पार्वती शर्मा अ.न.मी गलेश्वर सा.स्वा.इ. चौथो 9867603005 करार  
46 चन्द्रप्रभा भण्डारी बिद्यालय नर्स प्रकास मा.बी पाचौ 9867641009 करार  
47 प्रियंका पौडेल बिद्यालय नर्स बेनी सामुदायीक पाचौ 9806188966 करार  
48 दुर्गा थापा बिद्यालय नर्स जामुना खर्क मा.बी पाचौ 9857623929 करार  
49 पुनम थापा मगर बिद्यालय नर्स अर्जुन मा.बी पाचौ 9816647355 करार  
50 सोबीता खत्री बिद्यालय नर्स गलेश्वर मा.बी पाचौ 9847788071 करार  

 

धौलागिरि गाउँपालिका

सि.नं  नाम थर  पद /तह  स्वास्थ्य संस्थाको नाम  मो.नं सेवा कै
सम्झना खाती क्षेत्री स्वास्थ्य शाखा प्रमुख धौलागिरी गाँउपालिका  ९८४७७२३६५४ स्थायी स्वास्थ्य शाखा प्रमुख
विवेक रजक अहेव गुर्जा स्वास्थ्य चौकी 9863811630 स्थायी संस्था प्रमुख
रोशनी सुनार अनमी गुर्जा स्वास्थ्य चौकी 9864399122 स्थायी  
चोलमाया छन्त्याल अनमी गुर्जा स्वास्थ्य चौकी 9866025443 करार  
नितु पाईजा सि अनमी लुलाङ स्वास्थ्य चौकी 9867700571 स्थायी संस्था प्रमुख
रविकिरण केसी अहेव लुलाङ स्वास्थ्य चौकी 9844949731 स्थायी  
रुपा मगर अनमी लुलाङ स्वास्थ्य चौकी   स्थायी  
झविन्द्र लामिछाने अहेव लुलाङ स्वास्थ्य चौकी 9864568774 स्थायी  
अनिशा आचार्य हेअ धौलागिरी गाँउपालिका  9746311423 स्थायी  
१० सविन लाम्गारे अहेव मुना स्वास्थ्य चौकी 9867972087 स्थायी संस्था प्रमुख
११ रुपा रिजार अनमी मुना स्वास्थ्य चौकी 9849947916 स्थायी  
१२ लोकेश भण्डारी अहेव मुना स्वास्थ्य चौकी 9868129749 स्थायी  
१३ ओमकार सुनार  अहेव मुदी स्वास्थ्य चौकी 9867648457 स्थायी संस्था प्रमुख
१४ सुनिता गुर्धामी अनमी मुदी स्वास्थ्य चौकी 9864708641 स्थायी  
१५ जितेन्द्र कुमार शाह अहेव मुदी स्वास्थ्य चौकी 975842929 स्थायी  
१६ दुर्गा गुरुङ अनमी मुदी स्वास्थ्य चौकी   करार  
१७ दिक्षा गुरुङ अनमी मुदी स्वास्थ्य चौकी 9864371009 करार  
१८ जगदेवी छन्त्याल सि अनमी मल्बवाङ स्वास्थ्य चौकी 9866593847 स्थायी  
१९ प्रतिभा कुमारी मण्डल अनमी मल्बवाङ स्वास्थ्य चौकी 9745994460 स्थायी  
२० प्रदिप कुमार कुशुवाह  अहेव मल्बवाङ स्वास्थ्य चौकी   स्थायी संस्था प्रमुख
२१ मोहन गर्भुजा सि अहेव मराङ स्वास्थ्य चौकी 9847789143 स्थायी संस्था प्रमुख
२२ तिलकुमारी गर्भुजा  सि अनमी मराङ स्वास्थ्य चौकी 9867636849 स्थायी  
२३ रामकृष्ण महतो  अहेव मराङ स्वास्थ्य चौकी 9845892459 स्थायी  
२४ चाहना शाह अनमी मराङ स्वास्थ्य चौकी 9844817977 स्थायी  
२५ दालकुमारी गर्भुजा अनमी मराङ स्वास्थ्य चौकी 9847618023 करार  
२६ लोकनाथ पौडेल सि अहेव ताकम स्वास्थ्य चौकी 9846858251 स्थायी संस्था प्रमुख
२७ नेम बशादुर थापा  अहेव ताकम स्वास्थ्य चौकी 9847787564 स्थायी  
२८ रुपा क्षेत्री अनमी ताकम स्वास्थ्य चौकी 9867919902 स्थायी  
२९ सम्पन्ना मोक्तान अनमी ताकम स्वास्थ्य चौकी 9843250582 स्थायी  
३० करिश्मा बुढाथोकी अहेव ताकम स्वास्थ्य चौकी 9847675818 स्थायी  
३१ रिमा कुमारी शर्मा अनमी ताकम स्वास्थ्य चौकी 9842568594 स्थायी  
३२ अविना रिजाल हेअ ताकम स्वास्थ्य चौकी 9860336101 करार  
३३ बासुदेव आचार्य ल्याव असिष्टेन्ट ताकम स्वास्थ्य चौकी 9867886177 करार  

रघुगंगा गाउँपालिका

सि.नं  नाम थर  पद /तह  स्वास्थ्य संस्थाको नाम  मो.नं कैफियत
1 टिका बहादुर शाही स्वास्थ्य संयोजक अधिकृत छैठौं  रघुगङ्गा गाउपालिका ९८५७६२७२७३ स्वास्थ्य शाखा प्रमुख
2 देबी कुमारी राना सि.अ.न.मि. पाचौ रघुगङ्गा गाउपालिका ९८६१९१८६५७  
3 राज कुमारी पुर्जा सि.अ.न.मि पाचौ बेगखोला स्वास्थ्य चौकी  ९८४७७८१९९१ संस्था प्रमुख
4 आशिष शाही हे.अ. पाचौ(करार) बेगखोला स्वास्थ्य चौकी  ९८६९३३१८५७  
5 कृष्णा वली  अ.हे.ब. चोथो बेगखोला स्वास्थ्य चौकी     
6 पुजा भण्डारी  अ.न.मि. चौथो बेगखोला स्वास्थ्य चौकी     
7 संस्कृति श्रेष्ठ अ.न.मि. चौथो बेगखोला स्वास्थ्य चौकी  ९८४७४४८३३२  
8 नविना गर्बुजा का.स. बेगखोला स्वास्थ्य चौकी  ९८०५२३६७३७  
9 सुस्मा कटुवाल हे.अ. पाचौ भगवती स्वास्थ्य चौकी  ९८४६५८२५४३  
10 जयन्ती पौडेल अ.न.मि. चौथो भगवती स्वास्थ्य चौकी  ९८६७६८६५०२  
11 जयनाथ यादब अ.हे.ब. चोथो भगवती स्वास्थ्य चौकी  ९८६७६४०२२७ संस्था प्रमुख
12 नानु जी.सी. अ.न.मि. चौथो भगवती स्वास्थ्य चौकी  ९८४७६४५४७५  
13 रमा कार्की बि.सी. अ.न.मि. चौथो भगवती स्वास्थ्य चौकी  ९८६७७०७५९३  
14 दुर्गा के.सी. का.स. भगवती स्वास्थ्य चौकी  **********  
15 दिपा भण्डारी स्वीपर (करार) भगवती स्वास्थ्य चौकी  ९८४७७०२२०९  
16 शिब प्रसाद पाण्डे सि.अ.हे.ब. अधिकृत, छैठौ पिप्ले स्वास्थ्य चौकी  ९८५७६२४११३ संस्था प्रमुख
17 टंकनाथ शर्मा सि.अ.हे.ब. पाचौ पिप्ले स्वास्थ्य चौकी  ९८४७६४८९८३  
18 उषा शाही सि.अ न मि पाचौ पिप्ले स्वास्थ्य चौकी  ९८४७६४२९१५  
19 सन्जु भण्डारी अ.न.मि. चौथो(करार) पिप्ले स्वास्थ्य चौकी  ९८६९०१९४२४  
20 संगीता भण्डारी अ हे.ब. चौथो (करार) पिप्ले स्वास्थ्य चौकी  ९८४७६४२६३०  
21 बेग बहादुर मल्ल का.स. पिप्ले स्वास्थ्य चौकी  ९८४७६५२०८९  
22 हिमा कुमारी शाही स्वीपर (करार) पिप्ले स्वास्थ्य चौकी  ९८०६१६०२६९  
23 सुकमति गर्बुजा सि.अ न मि पाचौ दग्नाम स्वास्थ्य चौकी  ९८४७६२४११७ संस्था प्रमुख
24 हम बहादुर फगामी हे.अ. पाचौ(करार) दग्नाम स्वास्थ्य चौकी  ९८६६३४५७३८  
25 करुणा थिंग (नया ) अ.हे.ब. चोथो दग्नाम स्वास्थ्य चौकी     
26 बिनिता गर्बुजा अ.न.मि. चौथो(करार) दग्नाम स्वास्थ्य चौकी  ९८०५७०५६३४  
27 मैना गर्बुजा का.स. दग्नाम स्वास्थ्य चौकी  ९८४९००२९५५  
28 प्रेम चन्द्र जयसवाल ज.स्वा.नि.अ. छैठौ झि स्वास्थ्य चौकी  ९८४५२३२७३० संस्था प्रमुख
29 अमिता आले मगर हे.अ. पाचौ(करार) झि स्वास्थ्य चौकी  ९८६३०४०२३४  
30 सिर्जना शाही अ.न.मि. चौथो झि स्वास्थ्य चौकी  ९८४९००७९३३  
31 बिर  बहादुर ओली (नयाँ ) अ हे.ब. चौथो  झि स्वास्थ्य चौकी     
32 सुस्मा पाईजा पुन अ.न.मि. चौथो(करार) झि स्वास्थ्य चौकी  ९८४७६०५३६३  
33 तेजनाथ पौडेल का.स. झि स्वास्थ्य चौकी  ९८५७६५२३९७  
34 तुलसी पुन अ.न.मि. चौथो पाखापानी स्वास्थ्य चौकी  **********  
35 निकी शाह (नया ) हे.अ. पाखापानी स्वास्थ्य चौकी    संस्था प्रमुख
36 सबिना न्यौपाने (नया ) अ.न.मि. पाखापानी स्वास्थ्य चौकी     
37 पुजा कुमारी (नया ) अ.हे.ब. चोथो पाखापानी स्वास्थ्य चौकी     
38 निशा पाईजा थापा  अ.न.मि. चौथो(करार)  पाखापानी स्वास्थ्य चौकी  ९८६७७०७०७७  
39 भिम बहादुर पुन का.स. पाखापानी स्वास्थ्य चौकी  ९८०६१३३५०९  
40 तिल कुमारी चोचांगी स्वीपर(करार) पाखापानी स्वास्थ्य चौकी  ********  
41 हिस्टुरी पाईजा अ हे.ब. चौथो चिमखोला स्वास्थ्य चौकी  ९८४७७३१६५५ संस्था प्रमुख
42 लक्ष्मी बि.क. अ.न.मि. चिमखोला स्वास्थ्य चौकी     
43 शारदा थापा  अ.हे.व. चिमखोला स्वास्थ्य चौकी     
44 सुस्मा पौडेल अ.न.मि. चौथो चिमखोला स्वास्थ्य चौकी  ९८६००२०८१४  
45 छ प्रसाद पुन का.स. चिमखोला स्वास्थ्य चौकी  ९८६९८०५९६५  
46 दिपेन्द्र बुढा अ हे.ब. चौथो कुईनेमंगले स्वास्थ्य चौकी  ९८४५४८०३५१  
47 तिर्थ कुमारी छन्त्याल सि.अनमि पाचौ कुईनेमंगले स्वास्थ्य चौकी  ९८४७७२३०५५ संस्था प्रमुख
48 अमृता थापा मगर  अ.न.मि. चौथो(करार) कुईनेमंगले स्वास्थ्य चौकी  ९८६७६९४९६४  
49 अम्मरनाथ यादव  हे.अ. कुईनेमंगले स्वास्थ्य चौकी     
50 नन्द ब.छन्त्याल का.स. कुईनेमंगले स्वास्थ्य चौकी  *******  
51 बाकि अन्य         
52 इन्दिरा कुमारी पुन अ हे.ब. चौथो (करार) बादुक CHU  ९८६९२३६४५४ संस्था प्रमुख
53 मिना बुदुजा  का.स.   *******  
54 अन्जु रावल घर्ति  अ हे.ब. चौथो (करार) राम मन्दिर CHU     संस्था प्रमुख
55 राम चन्द्र कार्की  का.स. (करार) *********  
56 अजित शर्मा  अ हे.ब. चौथो (करार) मौवाफाँट CHU  ९८४४७३७३८९ संस्था प्रमुख
57 बिमा पाईजा अ हे.ब. चौथो (करार) दर्मिजा  CHU  ९८४७९५०४६७ संस्था प्रमुख
58 गुन माया बि.क. का.स. (करार) ८९०५१२८८६६  
59 गुन माया पुन अ हे.ब. चौथो (करार) रायाखोर  CHU  ९८४७७९३१३८ संस्था प्रमुख
60 राज कुमारी गर्बुजा पुर्जा  का.स. (करार) ९८६७६६१६५८  
61 थबिना पुन अ हे.ब. चौथो (करार) पात्लेखेत CHU  ९८४३६००७६२ संस्था प्रमुख
62 थन्जु तिलिजा  का.स. (करार) ९८४०५००४९९  
63 महेन्द्र गर्बुजा अ हे.ब. चौथो (करार) कुइने खानी CHU  ९८४७७५९७८२ संस्था प्रमुख
64 युसोदा रोका  अ.न.मि. चौथो(करार) ९८६६०५९६६९  
65 बिर बहादुर छन्त्याल का.स. (करार) *******  

मालिका गाउँपालिका

क्र.सं. कर्मचारीको नामथर पद संस्थाको नाम सम्पर्क नम्बर कैफियत
सन्तु कुमारी कार्की स्वा.शा.प्र. स्वास्थ्य शाखा ९८६९०२०३४४ स्वास्थ्य शाखा प्रमुख
राजेश थापा मगर ज.स्वा.नि. स्वास्थ्य शाखा ९८४७६३३०२८  
भावना भण्डारी अ.न.मी. निस्कोट स्वास्थ्य चौकी ९८६२३९३०३५ संस्था प्रमुख
शैलेन्द्र प्रसाद यादव अ.हे.ब. निस्कोट स्वास्थ्य चौकी ९८६४०१०५८५  
निशा कुमारी मण्डल अ.न.मी. निस्कोट स्वास्थ्य चौकी ९८१९९५८२३८  
वीर बहादुर पुन सि.अ.हे.व. रुम  स्वास्थ्य चौकी ९८४७७४६७८९ संस्था प्रमुख
धनमाया पुन अ.न.मी. रुम  स्वास्थ्य चौकी ९८६७६२४११९  
दिनेश यादव अ.हे.ब. रुम  स्वास्थ्य चौकी ९८४४९९६०८८  
मिलन कुमारी बुढाथोकी सि.अ.न.मी. डाडागाउ सा.स्वा.ई. ९८५७६२३८९९ संस्था प्रमुख
१० होम कुमारी पुन अ.हे.ब. ओखरबोट  स्वा. चौकी<