logo

प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश पोखरा, नेपाल

अस्पताल प्रमुख तथा निर्देशकहरुसंग तयारी छलफल कार्यक्रम

अस्पताल प्रमुख तथा निर्देशकहरुसंग तयारी छलफल कार्यक्रम

गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालय | | कोभिड-१९
फागुन २७ गते सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको विशेष उपस्थितिमा सामाजिक विकास मन्त्रिज्यू तथा सचिवज्यू तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको उपस्थितिमा विभिन्न अस्पतालका प्रमुख र निर्देशकज्युहरुसंग तयारी छलफल भयो । कार्यक्रममा माननीय मुख्यमन्त्रीज्युले गण्डकी प्रदेशमा कुनै पनि अस्पतालमा कोरोना भाइरसको शंकास्पद विरामी आएमा आइसोलेसनमा राखी उपचार गर्न निर्देशन दिनुभयो | साथै उहाँले संघिय सरकारसंग गण्डकी प्रदेशमा विशिष्टकृत सरुवा रोग अस्पताल निर्माणको लागि सहयोग का लागि अनुरोध गरिएको कुरा समेत बताउनुभयो |