logo

प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश पोखरा, नेपाल

Health Institutions Details : Myagdi

Health Institutions Details : Myagdi

S.  NO. Municipality/Rural Municipality Health Facility Name Ward No. HF In-charge Name Contact No. Health Coordinator Contact No. Immunization Session &Schedule
1 Beni Municipality 1 District Hospital Myagdi 8 Dr Amrit Adhikari 9856059701 MRO Prakash 
2 Ratnechaura HP 1 Hom Nath Gautam PHI 9847631466 Lila Kumari Gautam 9847627548
3 Jyamrungkot HP RU 2 Chandra Bahadur Mall 9847627857
4 Bhakimle HP 3 Dhiraj Shah HA 9845788846
5 Singa Tatopani HP 4 Harilal Adhikari 9847649383 Kripa Athapa  9867643257
6 Pulachaura HP 5 Ram Prasad Sharma HA Officer 9847635464
7 Ghatan HP 9 Jamuna Sharma 9847762509
8 Patlekhet HP 10 Kalpana Gautam HA 9847663493 Kalpana Gautam ANM 9847663493
9 Seto Dhunga UHC Bhim Kumari Khadka AHW
10 Daduwa HP Nishma Bhandari  AHW
11 Galeshwal UHC Dhruba Aacharya AHW
12 Thakanpokhari UHC Indra Kumari Thapa AHW
2 Mangala Rural Municipality 1 Kuhun HP 1 Maya Adhikari 9841198265 Bala Krishna Sharma 9857628709 4
2 Babiyachaura HP 2 Balakrishna Sharma 9857628709 Lekhnath Roka 9848246836 4
3 Baramja HP Sunita Sapkota 9861919299
4 Arman HP Yam Prasad Khara 9866350880
5 Khatring Khola  2 Naramaya Thapa 9862903628 1
6 Dhara Community Health Clinic 5 Maya Kharal
3 Malika Rural Municipality 1 Nishkot HP 1 Bhawana Bhandari 9862393035 Rajesh Thapa
2 Ruma HP 2 Bir Bahadur Pun AHW 9857746789 HC:Santu Kumari Karki 9869020344
3 Ruma Dana Gaun UHC 3 Milan Kumari Budhathoki 9857623899
3 Okharbot HP 4 Hom Kumari Pun 9867705441
4 Devisthan HP 5 Tejendra Rana 984771861
5 Darbang PHC RU 6 Dr Tilak Gautam 9840066243
6 Bima HP 7  Gita Jugjali Garbuja 9847606685
9 Dandagaun Urban Health Mulan Kumari Budha ANM 9857623899
4 Dhawalagiri Rural Municipality 1 Gurja HP 1 Sagar Roka AHW 9862247358
2 Lulang HP RU 2 Nitu Paija Magar/Sabin Lamgare 9867700571
3 Muna HP 3 Anisha Acharya HA 9855077466 HC: Samjhana Karki KC  9847723654
4 Mudi HP 4 Omkar Sunar 9867648457 Aisha  Acharya 9855077466
5 Malkabang HP 5 Jaga Devi Chhaantyal 9746704553
6 Marang HP 6 Mohan Garbuja 9857689143
7 Takam HP RU 7 Lok Nath Paudel 9846858251
8 Marang Urban HC 6 Rina Garbuja 9847687192
9 Khibanh Urban HC 4 Bhagawati Sapkota 9847648993
5 Raghu Ganga Rural Municipality 1 Beg Khola HP 1 Rajkumari Purja Sr. ANM 9847781999 HC: Tika Bahadur Shahi 9857627273
2 Rakhu Bhagawati HP 2 Sushama Katuwal HA 9846582543
3 Rakhu Piple HP 3 Shiva Prasad Pande SR. AHW 9857624113
4 Dagnam HP 4 Sukamati Garbuja 9847624117
5 Jhin HP 5 Prem Chandra P Jaisawal 9845232730
6 Pakhapani HP   RU 6 Nisha Paija Magar 9847706095 Mamata Thapa Magar 9847760815
7 Chimkhola HP 7 Histuri Paija Magar 9847731655
8 Kuhine Mangale HP 8 Dipendra Budha 9848136475
6 Annapurna Rural Municipality 1 Doba HP Sujata Sharma HA 9867743849 Samundra Baruwal 9857680180
2 Bhurung Tatopani HP  RU Bikram Pun 9847649283
3 Dana HP Rabina Darji 9869388249
4 Narchyang HP Lal Devi Garbuja Pun 9804158502
5 Sikha HP    RU Dil Kumari Pun 9860252400
6 Ghara HP Kalpana Paudel HA 9842847313
7 Histang HP Dhana Maya Sherpuja 9847602541
8 Ramche HP Madan Chokhal HA 9847751931
9 Pauddhar Health Clinic