गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

स्वास्थ्य निर्देशनालय

पोखरा, नेपाल

animated national flag

Health Institutions Details : Baglung


स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण  
क्र.स नाम थर पद ईमेल सम्पर्क नं.  
बाबुराम आचार्य ब ज स्वा अ mbacharya6@gmail.com ९८५६०३३४२४  
सुरेन्द्रजंग राजभण्डारी लेखा अधिकृत rbsuren5@gmail.com ९८५७६२०५४४  
घनश्याम सापकोटा तथ्यांक अधिकृत gs.sapkota28@gmail.com ९८५७६२२०२५  
देव प्रकाश घिमिरे क्षयकुष्ठ निरिक्षक prakashghimire282@gmail.com  ९८५७६२०५१४  
लक्ष्मी शर्मा जनस्वास्थ्य निरीक्षक laxmi.acharya866@gmail.com ९८४६६३५८६६  
डिल्लीप्रसाद आचार्य ल्याव टेक्निसियन acharyadilli049@gmail.com ९८५७६३७०४९  
सिमा कुँवर पब्लिक हेल्थ नर्स kunwarshima@gmail.com  ९८५६०७५१७५  
सुरेश शर्मा अधिकृत छैठौ (प्रशासन) paudelsuresh1981@gmail.com  ९८५७६२४०१६  
राजु खत्री खोप सुपरभाइजर rajukhatri18@gmail.com ९८५७६२४९१८  
१० कमला थापा मलेरिया इन्स्पेक्टर kamalathapa495@gmail.com  ९८४६८१४४९५  
११ रुद्र बहादुर पराजुली ह. स. चा rudraparajuli285@gmail.com  ९८५७६२३३६६  
१२ लिला खत्री कार्यालय सहयोगी   ९८४७६३६७६८  
१३ लाल बहादुर के.सी कार्यालय सहयोगी   ९८६५०६१५४९  

 

 

  बाग्लुंग नगरपालिका      
क्र.स वडा न. संस्थाको नाम प्रमुखको नाम  मोबाइल न. प्रमुखको इमेल
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र रामरेखा रिता शर्मा ९८४७६२२१६५ ramrekhabhsc@gmail.com
संस्थागत क्लिनिक लक्ष्मि थापा मगर  ९८४७६६३५०५ baglungmch@gmail.com
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र खहरे शान्ता शर्मा ९८४७६३९५५६ bhckhahare@gmail.com
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र कुडुले लक्ष्मि लामिछाने ९८४७६३०६२५ kundulebhc@gmail.com
मालिका स्वास्थ्य चौकि अनिता राजभण्डारी ९८४७६२९४५५ malikahp05@gmail.com
लहरेपिपल स्वास्थ्य चौकी विष्णुनाथ सापकोटा ९८५७६२२९१२ laharepipalhp6@gmail.com
सहरी स्वास्थ्य केन्द्र सिम देवि कडेल ९८४७६५८०८४ Subedidevi.ds@gmail.com
मुलपानि स्वास्थ्य चौकि  महेन्द्र प्रकाश शर्मा ९८५७६२४८७१ mulpanihp75@gmail.com
सहरी स्वास्थ्य केन्द्र हर्राचौर डेल कुमारी थापा ९८४७६१४५३२ thapakumari606@gmail.com
१० सिगाना स्वास्थ्य चौकि भुमिश्वर शर्मा ९८४७६६१९०१ siganahp8@gmail.com
११ सहरी स्वास्थ्य केन्द्र बौडेचौर राजेश शर्मा ९८६००५५४२६ rajeshsapkota330@gmail.com
१२ तित्याङ स्वास्थ्य चौकि नारायण प्रसाद पौडेल ९८५७६२८५७२ tityanghp@gmail.com
१३ १० भकुण्डे स्वास्थ्य चौकी उमेश सर्वुजा ९८५७६२०३१० bhakundehealthpost@gmail.com
१४ ११ रायँडाडा स्वास्थ्य चौकी केयरसिहं थापा ९८५७६३०९४० rayadanda.hp11@gmail.com
१५ ११ सहरी स्वास्थ्य केन्द्र तमाखुवारी सुस्मा गैरे ९८६१७३९१७४ aashagaire4@gmail.com
१६ १२ अमलाचौर स्वास्थ्य चौकी कृष्ण प्रसाद शर्मा  ९८५७६२०५७० amalachourhp@gmail.com
१७ १२ सहरी स्वास्थ्य केन्द्र सरङ्गी भुमिराज शर्मा ९८५७६३५३२५ Bhumirajsharma407@gmail.com
१८ १३ बागलुङ नगर अस्पताल डा. गरिमा खनाल  ९८४९८३४५४९ painupatahp@gmail.com
१९ १३ सहरी स्वास्थ्य केन्द्र बास्कोट  पुजा पन्त केसी ९८४६७१४५६८  
२० १३ सहरी स्वास्थ्य केेन्द्र पैयुँपाटा रामचन्द्र रिजाल ९८४७७९७०१६ ramchandrarijal2052@gmail.com
२१ १४ नारायणस्थान स्वास्थ्य चौकी ऋषिराम शर्मा ९८५७६३७१५० narayansthanhealthpost@gmail.com
    स्वास्थ्य शाखा प्रमुखको नाम इमेल    
    राम प्रसाद खनाल  khanalramprasad7@gmail.com    
           
  काठेखोला        
क्र.स वडा न. संस्थाको नाम प्रमुखको नाम  मोबाइल न. प्रमुखको इमेल
पाला स्वास्थ्य चौकी ध्रुव के.सी. ९८६७६३१७१० palakothp@gmail.com
भिमापोखरा स्वा.चौ. आसिष सापकोटा ९८६७६४६५०८ ashishsapkota1996@gmail.com
धम्जा स्वास्थ्य चौकी राजेन्द्र महतो ९८४७६२०४२४ mahatorajendra867@gmail.com
धम्जा सा. स्वास्थ्य ईकाई धनमाया पुन ९८४७६६८७३१ chudhamja@gmail.com
तंग्राम स्वा.चौकी गणेश प्रसाद शर्मा ९८५७६२३०७० healthposttangram@gmail.com
विहुँ आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र पवित्रा थापा ९८५७६५०४७८ pabitrat813@gmail.com
विहुँ स्वास्थ्य चौकी मायाँ देेवी निउरे ९८६७७६५१८६ saritasunar518@gmail.com
रेश स्वास्थ्य चौकी सागर शर्मा ९८६७६२२०२३ sagarsharma22023@gmail.com
रेेश सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई गोविन्द थापा ९८४७६६०७९५ govindathapa722@gmail.com
१० लेखानी स्वास्थ्य चौकी लक्ष्मी प्रसाद निउरे ९८४७६२९४७५ shambhushreshtha918@gmail.com
    स्वास्थ्य शाखा प्रमुखको नाम इमेल    
    सोमराज पाण्डेय somrajpandeya2@gmail.com    
           
  ताराखोला        
क्र.स वडा न. संस्थाको नाम प्रमुखको नाम  मोबाइल न. प्रमुखको इमेल
अमरभूमि स्वास्थ्य चौकी नेस्मा घर्ती मगर ९८४०७८९७८७ amarbhumihp@gmail.com
अमरभूमि सामुदायिक स्वास्थ्य एकाई सुनिता थापा पुन ९८६१४३०९८२ communityhealthunitbhuskat@gmail.com
अर्गल स्वास्थ्य चौकी जयन्ति रोका ९८६७६९४९७४ argalhp@gmail.com
हिल स्वास्थ्य चौकी मिना घर्ति मगर ९८४७७१९७११ hilahp44@gmail.com
दोगाडी आधारभूत स्वास्थ्य एकाई मनिका शेर्बुजा ९८६९५३२४८५ dogadibhu@gmail.com
ताराखोला स्वास्थ्य चौकी निर्मला घर्ती मगर ९८६७६९२८३४ tarakholhealthpost@gmail.com
    स्वास्थ्य शाखा प्रमुखको नाम इमेल    
    उदित कुमार थापा dhyangeetn@gmail.com    
           
  जैमिनी        
क्र.स वडा न. संस्थाको नाम प्रमुखको नाम  मोबाइल न. प्रमुखको इमेल
कुश्मिसेरा प्रा स्वा के  डा सुलभ आचार्य  ९८४३१९७०४२  health1.jaiminimun@gmail.com
दमेक स्वास्थ्य चाैकी हेम कुमार आचार्य क्षेत्री  ९८५७६३१११५  health2.jaiminimun@gmail.com
नेपाने शहरी स्वास्थ्य केन्द्र  भिम बहादुर पुन  ९८४७७२१०९९  health3.jaiminimun@gmail.com
४  ४   सर्कुवा स्वास्थ्य चौकी  डिल बहादुर थापा  ९८४५४२१४३७ health4.jaiminimun@gmail.com
५  ५   विनामारे स्वास्थ्य चौकी  अन्जु शर्मा ९८४७७२२७७७ health5.jaiminimun@gmail.com
अर्जेवा स्वास्थ्य चौकी  अमन पुन  ९८४६९७३५४० health6.jaiminimun@gmail.com
जैदी स्वास्थ्य चौकी  झलक राज आचार्य  ९८५७६२८७८४ health7.jaiminimun@gmail.com
८  ८  छिस्ती स्वास्थ्य चौकी  सुर्य प्रकाश महतारा  ९८४३९२२१०३ hpchhisti@gmail.com
९  ९  पैयुँथन्थाप स्वास्थ्य चौकी  लक्ष्मी बहादुर क्षेत्री  ९८४७६३१२३० health9.jaiminimun@gmail.com
१०  १०  राङखानि स्वास्थ्य चौकी  राजेन्द्र थापा  ९८४५४४२५८१ health10.jaiminimun@gmail.com
११ ८  मर्नास शहरी स्वास्थ्य केन्द्र  राजु शर्मा  ९८४७७५३७५३ rajusharma98477@gmail.com
१२ ७  बाओ शहरी स्वास्थ्य केन्द्र  अश्मिता शर्मा  ९८४६९०२५०० asmitajamuna123@gmail.com
१३ १०  डाडाखानि शहरी स्वास्थ्य केन्द्र  शुशिला थापा  ९८६७७०९६२० thapasusila266@gmail.com
    स्वास्थ्य शाखा प्रमुखको नाम      
१४  जैमिनी न.पा.स्वास्थ्य शाखा गाेबिन्द प्रसाद शर्मा आचार्य ९८४७६२२४२५ acharyagovinda757@gmail.com
           
           
  बरेंग        
क्र.स वडा न. संस्थाको नाम प्रमुखको नाम  मोबाइल न. प्रमुखको इमेल
धुल्लुबाँसकोट स्वास्थ्यचौकी प्रकाश चालिसे ९८६२४७२०११ chaliseprakash83@gmail.com
हुग्दिशिर स्वास्थ्यचौकी करण कुमार साह ९७४४२२८२१६ karansah.kks25@gmail.com
बाटाकाचौर स्वास्थ्यचौकी धर्म प्रकाश थारु ९८६४८८३४२८ dharmaprakash2055@gmail.com
सल्यान स्वास्थ्यचौकी सुनिल के सी ९८६८०९३६४९ kcsunil2001@gmail.com
सुखौरा स्वास्थ्यचौकी आयुशा रिजाल ९८६७६८३००४ aayusharijal00@gmail.com
गंडेल सामुदायिक स्वा. ई. राम कुमार खङ्ग ९७४२२८१७८६ mandalramkumar496@gmail.com
लुगरुङ सामुदायिक स्वा ई लक्ष्मी क्षेत्री ९८४७६१७२९४ laxmichhetri372@gmail.com
हुग्दिशिर सामुदायिक स्वा ई सिर्जना खत्री के सी ९८६२२४७३२३ khatrisirjana43@gmail.com
साग्दी सामुदायिक स्वा ई दिलसरी खत्री ९८६१०४१६७९ sarukhatri286@gmail.com
१० थपलुङ सामुदायिक स्वा ई सुस्मिता थापा ९८६६८५६५१० susmitathapa510@gmail.com
    स्वास्थ्य शाखा प्रमुखको नाम इमेल    
    @ padamb.pun10@gmail.com    
           
  गलकोट        
क्र.स वडा न. संस्थाको नाम प्रमुखको नाम  मोबाइल न. प्रमुखको इमेल
दुदिलाभाटी स्वास्थ्य चौकी याममया राना ९८४६५२८५४७ punbikash324@gmail.com
नरेठाटि स्वास्थ्य चौकी दिलु प्रसाद सुबेदी ९८५७६४०८९३ subedidilu@gmail.com
हटिया स्वास्थ्य चौकी मिनराज गैरे ९८४७६५५५२० Gairemr@gmail.com
बौर आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र गणेश सुनार ९८५७६२९३५० gasunar1976@gmail.com
गलकोट नगर अस्पताल डा. राजेश पौडेल ९८५१२१७२०८ paudelrajesh2932@gmail.com
6 चरौदी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र देवी पुन ९८४७६३२११८ devipun046@gmail.com
मल्म स्वास्थ्य चौकी अनिता कार्की ९८५७६३४३११ karkianu36@gmail.com
काडेबास स्वास्थ्य चौकी प्रतिक्षा लाम्टांगे ९८६७२६०९५८ pratikshalamtange@gmail.com
थालेपोखारा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र बिमला सापकोटा ९८६७०१८०३२ pratikshalamtange@gmail.com
१० रिष्मी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सरिता खड्का ९८६७६१७१७७ sarukhadka177@gmail.com
११ १० पाण्डवखानी स्वास्थ्य चौकी रत्न सुनार ९८४७७४३२१९ pratimapun97@gmail.com
१२ १० रमुवा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र दुर्गा राना ९८५७६५८९९९ pratimapun97@gmail.com
१३ ११ रिघा स्वास्थ्य चौकी लक्ष्मी घर्ति ९८४७६६८९३७ magarlaxmi240@gmail.com
    स्वास्थ्य शाखा प्रमुखको नाम इमेल    
    शुशिल पाैडल sushilbalewa123@gmail.com    
           
  बडिगाड        
क्र.स वडा न. संस्थाको नाम प्रमुखको नाम  मोबाइल न. प्रमुखको इमेल
दगातुन्डाडा स्वास्थ्य चौकी  चन्दा थापा  ९८४०१७७४०६ idochanda11@gmail.com
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र खर्बाङ  सुदिप रन्जन यादव  ९८४३५८८७९६ sudipydv10@gmail.com
सिसाखानी स्वास्थ्य चौकी  भक्त बहादुर श्रीस  ९८६७६८५८८४ bhaktashrees884@gmail.com
जलजला स्वास्थ्य चौकी  व्योम नारायण भारी  ९८६७६३३९५१ Byom.bhari15@gmail.com
ग्वालीचौर स्वास्थ्य चौकी  शुशिला रेश्मी  ९८६१४६८८९३ shusilaresmi76@gmail.com
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र खाल बेली कुमारी कुवंर क्षेत्री  ९८६८८४१२३४ kcbelii914@gmail.com
भिमगिठे स्वास्थ्य चौकी  तारा बहादुर घर्ती मगर ९८४६८२२२६० mtara6577@gmail.com
रणसिह किटेनी स्वास्थ्य चौकी  निसा पुन  ९८६६०६२५७५ nishapun2077@gmail.com
दर्लिङ स्वास्थ्य चौकी  उपेन्द्र बिस्ट  ९८६५५२३५३७ upendrabist2077@gmail.com
१० १० आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र दर्लिङ  राजिव कुमार सिह ९८४४११५६७७ rajivshing7@gmail.com
११ तारान्जा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई  दुरमाया बलाल  ९८६३८१५०३९ magardiya90@gmail.com
१२ जलजला सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई सुजता कुवर क्षेत्री  ९८६०९००३२६ sujatakunwar2057@gmail.com
१३ ग्वा्वालीचौर सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई दिवा पाईजा  ९८६१२०१७०६ punm41917@gmail.com
१४ भिडिखोर सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई पूर्णकली राना  ९८४६९४६६१२ purnakali528@gmail.com
१५ १० आरुपाता सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई  कुल बहादुर थापा  ९८६१५३३४६९ Kthapamagar526@gmail.com
    स्वास्थ्य शाखा प्रमुखको नाम इमेल    
    बिपेन्द्र के सी  bijaykc560@gmail.com    
           
  तमानखोला        
क्र.स वडा न. संस्थाको नाम प्रमुखको नाम  मोबाइल न. प्रमुखको इमेल
बाेंगादाेभान स्वा.चाै हाेम बहादुर घर्ति ९८४७१७०१०९ magarshikha918@gmail.com
नाबाङ आ.स्वा.से.के. सन्दिप रावत ९८६६०५४७७९ rawatsandip13@gmail.com
बाेंगाखानी सामुदायिक स्वा.इ. कल्पना के.सी. ९८६३६३४२८२ kalpanakc859@gmail.com
तमान स्वा.चाै. शान्ति कुमारी बुढाथाेकी ९८४७६५२७३३ shantibudhathoki3@gmail.com
लाम्मेला आ.स्वा.से.के. कल्पना घर्ति मगर ९८६७६२०३०७ erishpun21@gmail.com
खुँखानी स्वा.चाै. गरिमा हर्मेल ९८६७६४६७०४ garimaharmel@gmail.com
नर्जाखानी आ.स्वा.से.के. लक्ष्मी कुमारी छन्त्याल ९८४७७२६५२१ laxmikumarichhantyal44@gmail.com
    स्वास्थ्य शाखा प्रमुखको नाम इमेल    
    तिल बहादुर छन्त्याल chhantyaltb1@gmail.com    
           
  ढोरपाटन        
क्र.स वडा न. संस्थाको नाम प्रमुखको नाम  मोबाइल न. प्रमुखको इमेल
बुर्तिबाङ प्रा.स्वा।के डा नविन्द्र ढकाल 9841159287 navindra112@gmail.com
रिनाम अधारभुत लक्ष्मी पुन 9867681379 laxmipunmagar953@gmail.com
सामा आधारभुत बिमाला घर्ति 9860176021 bimalaghartimagarpun@gmail.com
खुङगा स्वा.चौ. भुमिका मगर 9849651380 mgrbhumi1994@gmail.com
धिरि शहरी स्वास्थ्य केन्द्र हुम कुमारि घर्ति 9847637064 magarhira43@gmail.com
अधिकारिचौर स्वा.चौ. शानति पुन 9847795400 shantipun193@gmail.com
गादिखोला आधारभुत ज्ञान कुमारी कुमाई भन्दारी 9861739418 gyankumarikumaibhandari@gmail.com
बुोबाङ स्वा.चौ दिपक थापा 9845691062 dthapa1016@gmail.com
सेराबाङ आधारभुत मानसिङ पुन 9866578472 mansingpun92@gmail.com
१० लाकुरिबोट आधारभुत बिश्वासा कायत 9847613733 bishwahkayat7@gmail.com
११ ढोरपाटन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिता बुढा 9867361006 sitab2621@gmail.com
    स्वास्थ्य शाखा प्रमुखको नाम इमेल    
    केशव थापा मगर thapaksab90@gmail.com    
           
  निसीखोला        
क्र.स वडा न. संस्थाको नाम प्रमुखको नाम  मोबाइल न. प्रमुखको इमेल
देविस्थान स्वास्थ्य चौकी सुनौला कुमारी बुढा  ९८४११५७४२० shunaulabudhapun@gmail.com
अर्नाकोट सा स्वा ई‍ बिस्णु कार्की कुवर ९८०५११६४२७ bishukkunwar@gmail.com
बोहरागाउ  स्वास्थ्य चौकी कसिन्द्र शाही ९८४७६६६४९५ kasindrashahi150@gmail.com
थापागाउ आ स्वा से के चन्द्रकला घर्ति ९८६७१९११५१ chandagm416@gmai.com
निसी आ स्वा से के नरमाया बुढा मगर ९८६७१३८३७३ manjumgr5555@gmail.com
निसी  स्वास्थ्य चौकी गणेश खड्का ९८६७४११३८२ kdaganesh@gmail.com
राजकुट स्वास्थ्य चौकी बिजय घर्ती मगर ९८४७७२८६३४ mbijaya366@gmail.com
निसेलढाेर सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ यम कुमारी घर्तीमगर ९७६५६१२१०१ yamkumarigharti46@gmail.com
    स्वास्थ्य शाखा प्रमुखको नाम इमेल    
    जुनी घर्तीमगर nisihealthbranch@gmail.com    
           

 

 

धौलागिरी आयुर्वेद औषधालयका कर्मचारीहरु तथा बाग्लुङ जिल्लामा रहेका आयुर्वेद औषधालयहरु तथा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रहरुका प्रमुखहरुको विवरण       

क्र. सं. नाम  पद  कार्यालय/संस्थाको नाम    सम्पर्क नं  इमेल 
डा. शरद पन्थी आयुर्वेद चिकित्सक  धौलागिरी आयुर्वेद औषधालय  ९८५६०४५६५३ Sharadpanthi@yahoo.com
कमल विक्रम पौडेल  बरिष्ट कविराज निरीक्षक  धौलागिरी आयुर्वेद औषधालय  ९८५७६३१०३९ poudelkavi@gmail.com
मनिषा शर्मा लेखा(अधिकृतस्तर छैठौ)   धौलागिरी आयुर्वेद औषधालय  ९८५७६३६७८१ manisha1pant@gmail.com  
एकराज ढुंगाना  वैद्य निरीक्षक  धौलागिरी आयुर्वेद औषधालय  ९८४७६३९७९६ dhunganaekraj3@gmail.com
मनोज भुषाल ल्याब टेक्निसियन  धौलागिरी आयुर्वेद औषधालय  ९८४७७८९६४३ bhushalm944@gmail.com  
डिलाराम सापकोटा  कार्यालय सहयोगी  धौलागिरी आयुर्वेद औषधालय  ९८४७६२२९०७  
बिष्णु कुमारी कार्की  अभ्यंगकर्ता  धौलागिरी आयुर्वेद औषधालय  ९८४७७९४८१७  
कल्पना पौडेल  कार्यालय सहयोगी  धौलागिरी आयुर्वेद औषधालय  ९८६९०६६३२७  
हरि पौडेल  बरिष्ट कविराज निरीक्षक  वलेवा आयुर्वेद औषधालय ९८५७६२२३८१ haripaudel22380@gmail.com
१० डा. लक्ष्मी प्रसाद शर्मा  बरिष्ट कविराज निरीक्षक  दमेक आयुर्वेद औषधालय ९८५६०००५१७ dr.laxmisharma2847@gmail.com
११ गोविन्द चालिसे  बरिष्ट कविराज निरीक्षक  जैदी आयुर्वेद औषधालय ९८५७६३०३११  
१२ गोपाल शर्मा   कविराज निरीक्षक  विहुँ आयुर्वेद औषधालय ९८६७६४२६३९ gs675368@gmail.com
१३ अरविन्द कुमार दास वरिष्ट वैद्य  बुर्तिवाङ आयुर्वेद औषधालय ९८४४२४०७८६ arbinddas2040@gmail.com
१४ मोनिका चौधरी  कविराज  नागरिक अयोग्य सेवा केन्द्र, बडीगाड    ९८४७५२८५१४ monikachaudhary417@gmail.com
१५ निरा चौधरी  कविराज  नागरिक अयोग्य सेवा केन्द्र, ताराखोला    ९८४०४५५९५४ chaudharynira6@gmail.com
16 अग्नि चौधरी  कविराज  नागरिक अयोग्य सेवा केन्द्र, बरेंग    ९८६३४४१२०८ agnichaudhary12@gmail.com