logo

प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश पोखरा, नेपाल

कोभिड - १९ शंकास्पद विरामीको नमुना संकलन गरि परिक्षण

कोभिड - १९ शंकास्पद विरामीको नमुना संकलन गरि परिक्षण

गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालय | | कोभिड-१९
परिक्षणको गरिएको नमुना


नतिजा प्राप्त       पोजिटिभ 0            नेगेटिभ   २     नतिजा आउन बाँकी २