logo

प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश पोखरा, नेपाल

विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत प्रयोगशाला प्राविधिकहरुलाई अभिमुखीकरण

विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत प्रयोगशाला प्राविधिकहरुलाई अभिमुखीकरण

गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालय | | सामान्य
आज मिति २०७६/११/२३ गते स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशमा पोखराका विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा प्रयोगशाला प्राविधिकहरुलाई PPE तथा नमुना संकलन गर्ने तरिका र संक्रमण रोकथाम गर्ने विधिबारे अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भयो