logo

प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश पोखरा, नेपाल

नागरीक समाजसंगको अन्तरक्रिया सम्बन्धमा

नागरीक समाजसंगको अन्तरक्रिया सम्बन्धमा

गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालय | | कोभिड-१९
कास्की जिल्ला भित्र समाजसेवामा संलग्न रहेको नागरिक समाजका प्रतिनीधिहरुको टोली र स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर बिनोद बिन्दु शर्मा बीच कोभिड-१९ को बारेमा अन्तरक्रिया सम्पन्न भयो ।