logo

प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश पोखरा, नेपाल

कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, बैशाख ०३ शुक्रबार !!

कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, बैशाख ०३ शुक्रबार !!

गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालय |कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, बैशाख ०३ शुक्रबारको सम्पूर्ण विवरण हेर्नको निम्ति तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् 

https://drive.google.com/drive/folders/1Q0cMhNGWm8Bh-WtXWNnqBNiX56R4dPaE?usp=sharing

Download: कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, बैशाख ०३ शुक्रबार !!