logo

प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश पोखरा, नेपाल

टास्क फोर्सको दोस्रो बैठक तथा विभिन्न निर्णय सम्बन्धमा

टास्क फोर्सको दोस्रो बैठक तथा विभिन्न निर्णय सम्बन्धमा

गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालय | | कोभिड-१९
मिति २०७६/१०/२० गते स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशका निर्देशक डा. विनोद विन्दु शर्माको अध्यक्षता र स्वास्थ्य मन्त्रालय, उपचारात्मक सेवा महाशाखाका प्रमुख डा. तारानाथ पोख्रेलको प्रमुख आतिथ्यतामा कोरोना भाइरस सम्बन्धि पूर्वतयारीको लागि गठित टास्क फोर्स एवं अन्य सरोकारवालाहरु सम्मिलित बैठक स्वास्थ्य निर्देशनालयमा सम्पन्न भयो | बैठकले निम्न निर्णयहरु गरेको छ |

  1. प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट रु पांच लाख बराबरको Personal Protective Equipment (PPE) खरिद गर्नको लागि अनुरोध गर्ने |
  2. शंकास्पद विरामीको नमुना संकलन गर्नको लागि प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, भण्डारण र ढुवानीको लागि WARUN प्रयोगशालाका प्राविधिकहरुको सहयोग लिने | नमुना संकलन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने व्यवस्थापकीय र आर्थिक व्ययभार स्वास्थ्य निर्देशनालयको तर्फबाट व्यवस्थापन गर्ने |
  3. स्वास्थ्य संस्थामै नमुना संकलन गर्नको लागि सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाका प्रयोगशाला प्राविधिकहरुलाई अभिमुखीकरण प्रदान गर्ने
  4. स्वास्थ्य संस्थामा शंकास्पद विरामी आएमा तुरुन्त प्रादेशिक स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसंचालन केन्द्र (PHEOC) मा सम्पर्क गर्ने |
  5. सरुवा रोग र महामारीको प्रभावकारी दीर्घकालीन व्यवस्थापनको लागि प्रदेश स्तरमै सुविधासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्नको लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारसंग पहल गर्ने
  6. साप्ताहिक रुपमा टास्क फोर्स र सरोकारवालाहरुको को बैठक आयोजना गर्ने |