logo

प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश पोखरा, नेपाल

विश्व क्षयरोग दिबसको पुर्व तयारी बैठक सम्बन्धमा

विश्व क्षयरोग दिबसको पुर्व तयारी बैठक सम्बन्धमा

गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालय | | सामान्य
यही मिती २०७६/१२/११ गते विश्व क्षयरोग दिबसको उपलक्ष्यमा गरिने बिबिध कार्यक्रम सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसंग अन्तरक्रियात्मक बैठक स्वास्थ्य निर्देशनालयको सभाहलमा सम्पन्न भयो |