गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

स्वास्थ्य निर्देशनालय

पोखरा, नेपाल

animated national flag

कोरोना भाइरस (कोभिड -१९) बारे सरोकारवालासंग समन्वय बैठक सम्पन्न


| कोभिड-१९काेराेना भाईरस सम्बन्धि सराेकारवालाहरुस‌ंग मिती २०७६।११।२१ गते पाैखरा महानगरपालिकाकाे सभाहलमा समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न भएकाे छ ।