logo

प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश पोखरा, नेपाल

DHIS2 तालिम सम्बन्धमा

DHIS2 तालिम सम्बन्धमा

गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालय | | सामान्य
स्वास्थ्य निर्देशनालय द्वारा मिती २०७६/११/२९ देखि २०७६/१२/०३ सम्म पाेखरामा संचालित DHIS-2 तालिमकाे पहिलाे व्याच सम्पन्न भएको छ !!