logo

प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश पोखरा, नेपाल

कोभिड १९ सम्बन्धी गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता डा.विनोद विन्दु शर्माको १/१० गतेको प्रेस वक्तव्य

कोभिड १९ सम्बन्धी गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता डा.विनोद विन्दु शर्माको १/१० गतेको प्रेस वक्तव्य

गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालय | | कोभिड-१९