logo

प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश पोखरा, नेपाल

प्रेस वक्तव्य जेष्ठ ८ गते

प्रेस वक्तव्य जेष्ठ ८ गते

गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालय | | कोभिड-१९