गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

स्वास्थ्य निर्देशनालय

पोखरा, नेपाल

animated national flag

कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, बैशाख ०६ सोमबार !!


| कोभिड-१९


कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, बैशाख ०६ सोमबार सम्पूर्ण विवरण हेर्नको निम्ति तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् 

https://drive.google.com/drive/folders/1SJC77C5uW3Ms98Ay8GAYKClqGcChl3DL?usp=sharing

कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, बैशाख ०६ सोमबार !!

Download: कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, बैशाख ०६ सोमबार !!