गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

स्वास्थ्य निर्देशनालय

पोखरा, नेपाल

animated national flag

कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ जेठ १० सोमबार


| कोभिड-१९


कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ जेठ १० सोमबारको  विवरण हेर्न तलको लिंक मा क्लिक गर्नुहोस
https://drive.google.com/drive/folders/18BLTfPdl4G25A7bBa8H_gmjaZUHQ2cVK?usp=sharing
Covid-19 update Gandaki, 2078 Jestha 10 Monday

Download: कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ जेठ १० सोमबार