logo

प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश पोखरा, नेपाल

कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ जेठ १० सोमबार

कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ जेठ १० सोमबार

गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालय | | कोभिड-१९



कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ जेठ १० सोमबारको  विवरण हेर्न तलको लिंक मा क्लिक गर्नुहोस
https://drive.google.com/drive/folders/18BLTfPdl4G25A7bBa8H_gmjaZUHQ2cVK?usp=sharing

Download: कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ जेठ १० सोमबार