logo

प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश पोखरा, नेपाल

कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, बैशाख १० शूक्रबार !!

कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, बैशाख १० शूक्रबार !!

गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालय | | कोभिड-१९कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, बैशाख १० शूक्रबार सम्पूर्ण विवरण हेर्नको निम्ति तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्

https://drive.google.com/drive/folders/1-1qzTXLqdXheq3BYumIY0fyWcf3ky9Pf?usp=sharing

Download: कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, बैशाख १० शूक्रबार !!