logo

प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश पोखरा, नेपाल

कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ बैशाख ३० बिहीबार !!

कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ बैशाख ३० बिहीबार !!

गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालय | | कोभिड-१९कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ बैशाख ३० बिहीबारको विवरण हेर्न तलको लिंक मा क्लिक गर्नुहोस्
https://drive.google.com/drive/folders/1SHNCOkzxJD1jPLJSh6M3WvA-VLcb76T9?usp=sharing

Download: कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ बैशाख ३० बिहीबार !!