गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

स्वास्थ्य निर्देशनालय

पोखरा, नेपाल

animated national flag

कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ जेठ १ शनिबार !!


| कोभिड-१९


कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ जेठ १ शनिबारको विवरण हेर्न तलको लिंक मा क्लिक गर्नुहोस्
https://drive.google.com/drive/folders/1P_VAOWIwYDEDFhPi_nJzzGgt20BYwcsb?usp=sharing कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ जेठ १ शनिबार !!

Download: कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ जेठ १ शनिबार !!