गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

स्वास्थ्य निर्देशनालय

पोखरा, नेपाल

animated national flag

कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ जेठ ०४ मंगलबार !!


| कोभिड-१९


कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ जेठ ०४ मंगलबारको विवरण हेर्न तलको लिंक मा क्लिक गर्नुहोस्
https://drive.google.com/drive/folders/1_fKUibHwu5aIFqHcYoxqgA5VSuEkuK5f?usp=sharing
कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ जेठ ०४ मंगलबार !!

Download: कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ जेठ ०४ मंगलबार !!