गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

स्वास्थ्य निर्देशनालय

पोखरा, नेपाल

animated national flag

कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ जेठ ०५ बुधबार!!


| कोभिड-१९


कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ जेठ ०५ बुधबारको विवरण हेर्न तलको लिंक मा क्लिक गर्नुहोस्
https://drive.google.com/drive/folders/111EQ23m3CEawrXGM8un5sAsfRmD4zhP9?usp=sharing

कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ जेठ ०५ बुधबार!!

Download: कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ जेठ ०५ बुधबार!!