logo

प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश पोखरा, नेपाल

कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ बैशाख ३१ शुक्रबार !!

कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ बैशाख ३१ शुक्रबार !!

गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालय | | कोभिड-१९कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ बैशाख ३१ शुक्रबारको विवरण हेर्न तलको लिंक मा क्लिक गर्नुहोस्
https://drive.google.com/drive/folders/1VefWpaVQj04OjUpKCPX4i-GJCMZE1ZXl?usp=sharing

Download: कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ बैशाख ३१ शुक्रबार !!