गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

स्वास्थ्य निर्देशनालय

पोखरा, नेपाल

animated national flag

कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ बैशाख ३१ शुक्रबार !!


| कोभिड-१९


कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ बैशाख ३१ शुक्रबारको विवरण हेर्न तलको लिंक मा क्लिक गर्नुहोस्
https://drive.google.com/drive/folders/1VefWpaVQj04OjUpKCPX4i-GJCMZE1ZXl?usp=sharing
कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ बैशाख ३१ शुक्रबार !!

Download: कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ बैशाख ३१ शुक्रबार !!