गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

स्वास्थ्य निर्देशनालय

पोखरा, नेपाल

animated national flag

कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ जेठ ०२ आइतबार !!


| कोभिड-१९


कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ जेठ ०२ आइतबारको विवरण हेर्न तलको लिंक मा क्लिक गर्नुहोस्

https://drive.google.com/drive/folders/1eQxVGyQNc5WvixL3cZDk4HVZRtm-A_Qs?usp=sharing

कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ जेठ ०२ आइतबार !!

Download: कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ जेठ ०२ आइतबार !!