गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

स्वास्थ्य निर्देशनालय

पोखरा, नेपाल

animated national flag

कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, बैशाख ०३ शुक्रबार !!


| कोभिड-१९


कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, बैशाख ०३ शुक्रबारको सम्पूर्ण विवरण हेर्नको निम्ति तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् 

https://drive.google.com/drive/folders/1Q0cMhNGWm8Bh-WtXWNnqBNiX56R4dPaE?usp=sharing

कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, बैशाख ०३ शुक्रबार !!

Download: कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, बैशाख ०३ शुक्रबार !!