गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

स्वास्थ्य निर्देशनालय

पोखरा, नेपाल

animated national flag

कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, बैशाख ०९ बिहीबार !!


| कोभिड-१९कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, बैशाख ०९ बिहीबार सम्पूर्ण विवरण हेर्नको निम्ति तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्

https://drive.google.com/drive/folders/1bkeXQe750h5Cj8JRiqpIeF-KkuyM2THN?usp=sharing

कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, बैशाख ०९ बिहीबार !!

Download: कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, बैशाख ०९ बिहीबार !!