गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

स्वास्थ्य निर्देशनालय

पोखरा, नेपाल

animated national flag

कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ असार २३ बुधबार !!


| कोभिड-१९


आज मिति (२०७८/०३/२३)  गतेको कोभिड-१९ अपडेट (गण्डकी प्रदेश) हेर्नको निम्ति तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस 
https://drive.google.com/drive/folders/12M7WYyxWgkJiSDMrYVIM9rcnQQIpwbqk?usp=sharing