logo

प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश पोखरा, नेपाल

कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ असार २३ बुधबार !!

कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ असार २३ बुधबार !!

गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालय | | कोभिड-१९आज मिति (२०७८/०३/२३)  गतेको कोभिड-१९ अपडेट (गण्डकी प्रदेश) हेर्नको निम्ति तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस 
https://drive.google.com/drive/folders/12M7WYyxWgkJiSDMrYVIM9rcnQQIpwbqk?usp=sharing