गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

स्वास्थ्य निर्देशनालय

पोखरा, नेपाल

animated national flag

कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ जेठ ०७ शुक्रबार


| कोभिड-१९


कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ जेठ ०७ शुक्रबारको अपडेट हेर्नको लागी तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस

https://drive.google.com/drive/folders/1UlGZC8Qf01qoKl0tFeJHm5XBaeUMCy1g?usp=sharing

Covid-19 update Gandaki, 2078 Jestha 07 Friday

Download: कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ जेठ ०७ शुक्रबार