logo

प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश पोखरा, नेपाल

कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ जेठ ०७ शुक्रबार

कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ जेठ ०७ शुक्रबार

गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालय | | कोभिड-१९कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ जेठ ०७ शुक्रबारको अपडेट हेर्नको लागी तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस

https://drive.google.com/drive/folders/1UlGZC8Qf01qoKl0tFeJHm5XBaeUMCy1g?usp=sharing

Download: कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ जेठ ०७ शुक्रबार