गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

स्वास्थ्य निर्देशनालय

पोखरा, नेपाल

animated national flag

कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ जेठ ११ मंगलबार !!


| कोभिड-१९


कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ जेठ ११ मंगलबारको विवरण हेर्न यस लिंकमा किल्क गर्नुहोस

https://drive.google.com/drive/folders/1HLCc8zH7yRWHgQZpT6SdTk-zHuQv0oKC?usp=sharing

Covid-19 update Gandaki, 2078 Jestha 11 Tuesday

Download: कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ जेठ ११ मंगलबार !!