logo

प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश पोखरा, नेपाल

कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ जेठ १६ आइतबार!

कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ जेठ १६ आइतबार!

गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालय | | कोभिड-१९कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ जेठ १६ आइतबारको सम्पूर्ण विवरण हेर्न यस लिंकमा क्लिक गर्नुहोस  

https://drive.google.com/drive/folders/1dUBXGYisScZqPO9L8zGvtDAsG12oURc-?usp=sharing

Download: कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ जेठ १६ आइतबार!