गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

स्वास्थ्य निर्देशनालय

पोखरा, नेपाल

animated national flag

कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ जेठ १६ आइतबार!


| कोभिड-१९


कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ जेठ १६ आइतबारको सम्पूर्ण विवरण हेर्न यस लिंकमा क्लिक गर्नुहोस  

https://drive.google.com/drive/folders/1dUBXGYisScZqPO9L8zGvtDAsG12oURc-?usp=sharing

Covid-19 update Gandaki, 2078 Jestha 16 sunday

Download: कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ जेठ १६ आइतबार!