logo

प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश पोखरा, नेपाल

कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ जेठ १३ बिहिबार!!

कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ जेठ १३ बिहिबार!!

गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालय | | कोभिड-१९कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ जेठ १३ बिहिबारको विवरण हेर्न यस लिंकमा किल्क गर्नुहोस
https://drive.google.com/drive/folders/1R5l79nTkdcoceScqmK_pwMIhsjedUsEV?usp=sharing

Download: कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ जेठ १३ बिहिबार!!