logo

प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश पोखरा, नेपाल

कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ बैशाख २० सोमबार !!

कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ बैशाख २० सोमबार !!

गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालय | | कोभिड-१९कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ बैशाख २० सोमबारको विवरण हेर्न तलको लिंक मा क्लिक गर्नुहोस्
https://drive.google.com/drive/folders/1NyRY4F-HZkoZi11oWBtaG_8vRDnmYoEh?usp=sharing

Download: कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ बैशाख २० सोमबार !!