logo

प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश पोखरा, नेपाल

कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ बैशाख २५ शनिबार

कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ बैशाख २५ शनिबार

गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालय | | कोभिड-१९कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ बैशाख २५ शनिबारको विवरण हेर्न तलको लिंक मा क्लिक गर्नुहोस्

https://drive.google.com/drive/folders/1aYi2vY-GT7TZS8jDsXxFKztJnIeS6Q1u?usp=sharing

Download: कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ बैशाख २५ शनिबार