गण्डकी प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय

स्वास्थ्य निर्देशनालय

पोखरा, नेपाल

animated national flag

कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ बैशाख २५ शनिबार


| कोभिड-१९


कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ बैशाख २५ शनिबारको विवरण हेर्न तलको लिंक मा क्लिक गर्नुहोस्

https://drive.google.com/drive/folders/1aYi2vY-GT7TZS8jDsXxFKztJnIeS6Q1u?usp=sharing

कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ बैशाख २५ शनिबार

Download: कोभिड - १९ अपडेट गण्डकी, २०७८ बैशाख २५ शनिबार